Skriv ut den här sidan

Säsongsinfluensa

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Influensa sprids genom luften och via kontakt mellan människor. Vill du undvika att insjukna i influensa är ett av de effektivaste sätten att vaccinera sig.

I Sverige är sjukdomen vanligast under vinterhalvåret. Det är främst om man är äldre eller tillhör en riskgrupp som man riskerar att bli allvarligt sjuk. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa.

Till riskgrupperna räknas du in om du:

  • är äldre än 65 år
  • har en hjärt- eller lungsjukdom
  • har diabetes
  • har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
  • har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • är kraftigt överviktig
  • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • är gravid i senare hälften av graviditeten
  • är barn och har flerfunktionshinder.

Under kampanjen är vaccinationen gratis för dig som tillhör någon av riskgrupperna.