Skriv ut den här sidan

Diabetesmottagning

Nahid Sarvari är distriktssköterska och diabetessjuksköterska. Hon ansvarar för diabetesmottagningen på Essinge vårdcentral.

Du som har diabetes erbjuds besök hos läkare 1-2 gånger per år för kontroll, kroppsundersökning och provtagning. Läkarbesöket varvas med besök hos specialutbildad diabetessjuksköterska, normalt 1-2 sjuksköterskebesök per år.

Med sjuksköterskan samtalar du om bra livsstil vid diabetes, tar prover och får recept på nödvändiga hjälpmedel som till exempel blodsockermätare och teststickor. Målet är att hela tiden föra en dialog om hur du kan må bra och få en bra kontroll på ditt blodsocker.

Du ska veta hur du gör för bästa blodsockerkontroll vid akuta infektioner eller andra oväntade händelser. Du skall givetvis känna till ditt eget långtidssocker (HbA1c) och ditt personliga måltal för HbA1c.

Diabetesvården i Sverige kvalitetssäkras genom Nationella diabetesregistret NDR. Vi skickar regelbundet in data med avseende på våra registrerade diabetiker. Data skickas i elektronisk form på så sätt att enbart behörig personal får tillträde.