Sjuksköterskor

Martina Engman

Distriktssköterska

Nahid Sarvari

Distriktssköterska

Klara Demitz-Helin

Distriktssköterska

Sara Larsson

Sjuksköterska

Malin Roxenhed

Barnsjuksköterska på BVC

Åsa Falk

Barnsjuksköterska tom 180226

Emma Granath

Distriktssköterska på BVC from 180214

Gunilla Stäck

Distriktssköterska
vikarie