Läkare

Allmänläkare

Camilla Nicolau

Göran Wåström

Elizabeth Forsberg

Hanna Gunnarsson

Rolf Hermansson

Vikarie

ST-läkare

Lovisa Kasström

Anna Flod

Sofie Lyhammar

åter 170901

AT-läkare

Johanna Wohlin